Tööstusseadmete kolimine

Tööstusseadmete kolimine

Tööstusseadmete kolimine on tihti raskendatud piiratud ruumi ja raskete esemete tõttu. Tehnika monteerimine ja transportimine vajab tihti eriteadmisi ja kogemust erinevate probleemide lahendamiseks.

Ületame kõik tööstusseadmetega kaasnevad raskused

Special Service Grupp töötajate kogemustepagas annavab tugeva eelise just keerulistemas tingimustes. Seadmete tõstmiseks kasutame eritehnikat, mis on spetsiaalselt mõeldud seadmete transpordiks kitsastes oludes. Lahendame mistahes probleemi – näiteks võib välja tuua, et oleme Solarise keskusse kolinud kasepuu ning uude laohoonesse kogu Norma lao.

Tööstusseadmetega seonduva oskusteabe kaasamine

Juhul kui on tegemist spetsiifilisemate seadmetega (nt. meditsiiniseadmed, laboriseadmed, trükitehnika jm), kaasame montaazi seadet tundvad eksperdid. Nii ühendame nõu ja jõu ning tagame seadmete turvalisuse ja kolimisprotsessi sujuvuse. Loomulikult on kogu kolitav inventar kaetud ka kindlustuskaitsega.

 

HINNAPÄRING